Životný štýl

News & Blog

Nedostatok organických minerálov

Jedným z najvážnejších problémov spôsobených nutričným (výživovým) nedostatkom je nedostatok tzv. “organických” minerálov. Ďalším nemenej dôležitým problémom je konzumácia anorganických (elementárnych)minerálov.

marec 27, 2018

Nutričný deficit - príčiny, dôsledky, riešenie

To čo konzumujeme, má zásadný vplyv na náš organizmus, na to ako funguje, aký má výkon a kondíciu. Pokiaľ naša strava nebude obsahovať nutričné látky v potrebných množstvách, prejaví sa to závažnými ochoreniami.

marec 19, 2018

Chlieb náš každodenný…

Ako nám môže pšenica spôsobovať problémy? Ľudstvo ju predsa konzumuje od nepamäti, je pevne vrastená do všetkých kultúr a náboženstiev. Najstaršie písomné dokumenty opisujú pšenicu a výrobky z nej, predovšetkým chlieb ako základnú potravinu človeka. Konzumuje sa na všetkých kontinentoch a všetkými národmi. Pri biblickej poslednej večeri bral Kristus do rúk chlieb a rozdával ho svojim učenníkom so slovami, kde ho prirovnával k svojmu telu. Nepreds