Na podstránkach "INFORMÁCIE" Vám prinášame dôležité články pojednávajúce o nutričných nedostatkoch a úlohe jednotlivých nutričných látok pre zdravé fungovanie nášho organizmu.

Akýkoľvek živý organizmus na našej planéte potrebuje na svoju existenciu "pohonné látky". U tých jednoduchých stačí len glukóza a u tých vyvinutejších je to celý rad látok (vitamíny, enzýmy, minerály...), ktoré by sme mali dostávať hlavne vo forme potravy.

Bohužiaľ v dnešnej dobe kde ide hlavne o profit sa "výroba" potravín dostala na úroveň priemyslu a konzument - človek sa posunul do kategórie generátora profitu pre výrobcov. V celom procese výroby jedla sa len výnimočne objaví subjekt, ktorému ide o zdravie svojich zákazníkov. Musíme dnes veľmi zvažovať čo vlastne vložíme do úst, a aj pri najsvedomitejšom výbere náš organizmus nedostáva dostatok toho, čo potrebuje.

Sme odkázaný tento deficit dopĺňať špeciálnymi produktami - tzv. doplnkami výživy.

Snažíme sa za Vás tieto doplnky selektovať a prinášať Vám to najkvalitnejšie čo sa na trhu dá kúpiť.